Overslaan en naar de inhoud gaan

Home

Welkom
Welkom
Welkom

Disclaimer: de site is net gelanceerd. Hij is uitgebreid getest, maar kan nog kinderziektes vertonen.

Ervaar je problemen, ontvang je bijvoorbeeld geen mail na het aanmaken van een account, stuur dan een mail naar webmaster@qumup.nl.

Deelnemers die alle vragenlijsten volledig hebben beantwoord, kunnen als beloning via coupon@qumup.nl een couponcode aanvragen voor een korting op een van de circa 25 duizend artikelen op WinQelen.nl.

Conservatieve mensen in onderzoek en in gesprek met elkaar

Welkom op RECHTS23.nl

Hoe selecteren conservatieve kiezers een partij?
RECHTS23.nl is een initiatief van QUMUP-research gericht op het verkrijgen van meer inzicht in verklarende factoren voor stemgedrag bij conservatieve kiezers bij Tweede Kamerverkiezingen. Het onderzoek vindt plaats via een op deze website beschikbare vragenlijst. Deze vragenlijst kan worden ingevuld na de aanmaak van een gratis deelnemersaccount.

Ook vele stellingen om op te reageren
Onderdeel van het onderzoek zijn ook peilingen over de populariteit van door de onderzoekredactie geformuleerde stellingen ofwel 'opinies' gerelateerd aan diverse actuele politieke issues. Hiermee kan bekeken worden in hoeverre het oordeel van een deelnemer over een afzonderlijke opinie bepalend is voor het stemgedrag van conservatieve kiezers in relatie tot partijprogramma's van conservatieve partijen.

Breng ook zelf stellingen in waar anderen op kunnen reageren
Om er voor te zorgen dat er geen zaken over het hoofd worden gezien, kunnen deelnemers aan het onderzoek ook zelf stellingen ofwel 'opinies' inbrengen op de website die vervolgens door andere deelnemers kunnen worden becommentarieerd. Op die manier ontstaat relevante en mogelijk onvoorziene niet door het onderzoek gestuurde aanvullende informatie. Ook door het gebruik van open vragen in de vragenlijst wordt zoveel mogelijk informatie verzameld die licht kan werpen op kiezersgedrag.

Veel informatiebronnen raadpleegbaar
Omdat het veel over inhoud gaat is op deze website ter ondersteuning niet alleen de nodige informatie te vinden over verkiezingsprogramma's van politieke partijen, maar ook veel beleidsinformatie vanuit de overheid aangevuld met relevante onderzoeksresultaten van onderzoeksorganisaties zoals het CBS, het SCP en het CPB. 

Wat is rechts?
De oproep om deel te nemen aan dit onderzoek is gericht op mensen die niet lid zijn van of bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen gestemd hebben op een van de volgende partijen: Socialistische Partij, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de dieren, D66, Volt, BIJ1 en DENK.

Pas je mening gerust weer aan op basis van de visie van anderen
Resultaten van het onderzoek zijn in de vorm van 'tussenstanden' dagelijks te volgen op de site. Deelnemers kunnen eerder afgegeven informatie herzien mede op basis van informatie die andere deelnemers geven als toelichting op hun mening over de op de website gepubliceerde opinies. Die toelichtingen kunnen het onderzoek verder verrijken. Voor niet-deelnemers aan het onderzoek is het ook mogelijk om de resultaten van het onderzoek te volgen maar in beperktere mate. Zo hebben zij bijvoorbeeld geen toegang tot de deelnemersprofielen.

Op een andere website doen we onderzoek onder linkse kiezers
Conservatieve kiezers zijn - zoals de naam al aangeeft - over het algemeen wat behoudender van aard dan progressieve kiezers. Ze maken zich (soms) zorgen over of maatschappelijke veranderingen altijd wel goed zijn. Zij zien maatschappelijk veranderingen (soms) als bedreigend en willen vasthouden aan het oude bekende. Toch zien we in Nederland 'op rechts' veel versplintering. Dit onderzoek is bedoeld om in die versplintering meer inzicht te krijgen. Versplintering zie je ook ook bij linkse partijen. Daarom is er ook een tweede lopend onderzoek op basis van een andere website LINKS23.nl met vragenlijsten en vergelijkbare functionaliteit. De gecombineerde resultaten van beide onderzoeken kunnen ook weer interessante informatie opleveren over verschillen tussen 'rechtse' en 'linkse' kiezers. 

Links en rechts in gesprek
Deze site van QUMUP-research heeft een onderzoeksdoel en kent een nog nader te bepalen einddatum. Mensen die voor langere tijd dan de duur van dit onderzoek onderling via o.a. het delen van opinies het gesprek met elkaar willen aangaan over politiek, kunnen terecht op een binnenkort beschikbare andere website van QUMUP-research: Opinies.Online.

Gebruik smartphone
Sommige onderdelen van deze website komen niet goed uit de verf op een smartphone. Om problemen te voorkomen is het aan te raden om - als je input wilt leveren (vragenlijsten beantwoorden, stellingen beoordelen en favorieten aanwijzen) - gebruik te maken van een PC of laptop.

Constructieve dialoog

RECHTS23.nl is ook een experiment om te kijken of het anno 2023 nog mogelijk is om online constructief de dialoog te voeren en open te staan voor argumenten van anderen. 

Door de manier waarop de website werkt, worden risico’s die samengaan met het voeren van gesprekken over soms gevoelige thema’s bewust bestreden. De bedoeling is dat er wordt gereageerd op opinies en niet op de personen achter die opinies.

Bij het aanmaken van een account kun je zelf een gebruikersnaam kiezen. Je mag je echte naam daarbij gebruiken maar dat hoeft niet. 

Als de redactie het vermoeden heeft dat er accounthouders actief zijn die verstorend handelen, dan kan de redactie de accounts van deze gebruikers op non actief zetten. Verstorend handelen is bijvoorbeeld het gebruik van scheldwoorden of het duidelijk aannemen van een rol als lid of kiezer van een partij terwijl uit de bijdragen duidelijk blijkt dat deze rol zeer onwaarschijnlijk is. Bij dit laatste zal de redactie wel terughoudend optreden en eventueel contact opnemen met de accounthouder alvorens deze op non actief te zetten.

Tips om niet te verdwalen op de website

Gebruik het zoekveld bovenin het scherm om te zoeken naar informatie in een van de duizenden artikelen die beschikbaar zijn.

Het zoekveld gaat open door op het vergrootglas te klikken. Het is mogelijk meerdere zoektermen op te geven en daarbij aan te geven of resultaten een van de woorden moeten bevatten of allemaal.

Naast het vergrootglas is het blokje met de drie streepjes zichtbaar. Als je daarop klikt schuift er rechts een menu open met meer opties. Je kunt bijvoorbeeld toegang krijgen tot de pagina met een overzicht van nieuwsberichten op thema. Deze vind je ook < via deze link >

Mocht ergens op de site zitten waar je niet meer weet hoe je terugkeert naar de homepage, klik dan op het logo van RECHTS23.nl linksboven in het scherm.

Gebruik smartphone
Sommige onderdelen van deze website komen niet goed uit de verf op een smartphone. Om problemen te voorkomen is het aan te raden om - als je input wilt leveren (vragenlijsten beantwoorden, stellingen beoordelen en favorieten aanwijzen) - gebruik te maken van een PC of laptop.